Család - Nagyboldogasszony Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Család

Közösségek

SZENT JÓZSEF CSALÁDKÖZÖSSÉG


A közösség alapítója: a Szent József családközösség alapítója Bajzáth Ferenc atya (Budapest, Józsefvárosi Plébánia).


A fonyódi családközösség vezetői: Dr. Horváth László (+3630/2101216) és Dr. Horváthné Godó Mária (+3630/5873655).


A közösség története: 2005-ben, mivel jegyes-oktatás után egy kis csoport tagjai (speciális munkát végzők) nem illettek igazán egyetlen eddigi közösségbe sem, így Bajzáth Ferenc atya úgy döntött, induljon egy új közösség.


A fonyódi közösség 2010-ben alakult, mivel úgy gondoltuk, hogy Fonyódon is nagy szükség van egy keresztény közösségre, amely összefogja a családokat.

A közösség célja:
Keresztény módon megélni a hitünket a családunkban.
Közös részvétel a szentmisén. Közös imádságok (egyéni, közösségi).
Bibliaóra jelleggel szentírási részek (Ó- és újszövetségi) tanulmányozása, kiemelten az aktuális evangéliumi részt.
Egyházi év ünnepeinek megbeszélése, értékeinek bemutatása.
Keresztény nevelési kérdések. Keresztény irodalmi és nevelési könyvek ismertetése, véleményezése. Örömeinket, bánatainkat megbeszélni a hit fényében. Bővíteni kis közösségünket, bemutatni másoknak, a keresőknek, a más felekezetűeknek.

A közösség feladata a plébánia életében:
A közösség nemcsak a találkozókon él, hanem a mindennapjaiban. Minden alkalommal feladatot, kérést fogalmazunk meg saját magunknak, hogy a találkozók között is együtt éljünk imában, gondolatban, más közösségi részvételkor, a saját közösségünket átérezve, a következő közösségi találkozásra készülve.

A közösség tervei:
Együtt élni keresztény közösségben. Keresztény nevelési kérdések megbeszélése. Aktív részvétel a plébánia életében.

Ima Szent Józsefhez

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűz Anyánknak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása!
Ámen.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz