Tájékoztató - Nagyboldogasszony Plébánia

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tájékoztató

Kedves Katolikus Testvérek!

Amikor az Egyház élete elkezdődött - vagyis az első Pünkösdkor - akkor Jézus már nem volt látható módon jelen Egyházában. De a mennybemenetele előtt úgy búcsúzott el tanítványaitól, hogy "én elmegyek, de elküldöm nektek a Szentlelket". Hisszük, hogy Jézus Krisztus a Szentlélek által titokzatos módon mindig is velünk marad, a hívő közösségben, az egész embert érintő módon. Az egyház a hívek közössége, a vele való - látható és láthatatlan - találkozás "helye". Ennek a találkozásnak a konkrét megvalósulása a szentségekben történik. Ezért mondhatjuk összefoglalóan: a szentségek, olyan látható jelek, amelyek az Egyházban jelen lévő Jézus Krisztussal való testi - lelki találkozást jelentik, hogy "Őáltala, Ővele és Őbenne" éljünk, szeressünk.


Keresztelés: Felnőtt keresztelésre van lehetőség minimum egy éves felkészülés után. Jelentkezni a plébánián lehet.


Gyermekkeresztelés:
- Ha Fonyódon laknak a szülők, legalább 1 hónappal korábban jelentkezzenek a plébánián. A keresztszülők számára igazolást szükséges beszerezni a keresztszülők lakóhelye szerinti plébánostól, hogy keresztszülői tisztségre alkalmasak.
- Ha nem Fonyódon laknak a szülők, a keresztelést előzőleg velem megbeszélve a területileg illetékes plébánostól hozzanak magukkal keresztelési engedélyt. A keresztszülők számára ebben az esetben is szükséges igazolás a keresztszülők lakóhelye szerinti plébánostól.
A keresztelőnek anyagi vonzata nincsen. Egyéb problémáikkal, pl. elváltak a szülők, csak polgári esküvő, stb. keressenek fel bizalommal..
Amennyiben Fonyódon lakik és máshol szeretne kereszteltetni, úgy keresztelési engedélyt adok, melyet a plébánián lehet kérni, ha minden feltétel adott.


Elsőáldozás: Az első gyónás és szentáldozás felvételére a felkészítés a plébánián történik, felnőttek számára. Ennek rendes ideje az általános iskolai hitoktatás keretében történik.
A szentségek felvételének alapfeltétele: a hittanórákon való rendszeres részvétel, valamint a vasárnapi szentmiséken való részvétel. A szentmisék látogatásához készítettünk egy szentmisenaplót, amelyet az adott szentmisét bemutató pappal, vagy más hivatalos személlyel kérem aláíratni a szentmisék után.


Bérmálás: A keresztény nagykorúság szentségének felvételére a plébánián készítem fel a felnőtteket. A felkészítés rendes ideje az általános iskolai hitoktatás keretében történik. Az elsőáldozástól folyamatos hitoktatásban kell részesülnie a bérmálkozásra készülőnek.
A szentség felvételének alapfeltétele: A felkészítő alkalmakon való rendszeres részvétel, valamint a hitéletben való előrehaladásnak a személyes igyekezete. A keresztény nagykorúság szentsége az egyházunk közösségébe való önálló felelősségteljes bekapcsolódást jelenti, ezért rendkívül fontos a felkészítő alkalmakon kívül a plébániánk istentiszteleti, szeretetszolgálati, és közösségi életével való találkozás is.

Szentgyónás: Szentgyónásra a szentmisék előtt van lehetőség.

Esküvő: Esküvőre öt hónappal előre kell jelentkezni a dátumegyeztetés és a jegyesekkel történő beszélgetések miatt. A plébánián történő bejelentkezés alkalmával felveszem a jegyesek adatait, megbeszéljük a szükséges dolgokat.


Betegek lelki gondozása: A betegek kenete a betegek szentsége. A kenet a beteg bátorítását is szolgálja. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti, megerősíti hitét és erőt ad, hogy betegségét erős lélekkel viselje, mi több, küzdjön is egészségéért, vagy pedig elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. E kenetet veszélybe került hívőnek lehet érvényesen kiszolgáltatni, nem csak kifejezetten a halálveszély esetén. A szentség kiszolgáltatását a területileg illetékes plébánostól lehet kérni, de - amennyiben az nem elérhető - sürgős szükség esetén bármely környékbeli plébánostól.

Miseszándékok: Van lehetőség misét felajánlani hozzátartozóinkért, kedves halottaink lelkiüdvéért vagy más jó szándékért. Szentmisékre szándékot bejegyeztetni a plébánián vagy a sekrestyében lehetséges.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz